Samfundets uppgifter

Suomen meriarkeologinen seura

The Maritime Archaeological Society of Finland
Finlands marinarkeologiska sällskap
Instiftelsesår
1995
Hemsida
http://www.mas.fi
Medlemsantal
172
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Seura solmi vuonna 2002 yhteistyösopimuksen alan kansainvälisesti suurimman seuran englantilaisen Nautical Archaeology Societyn kanssa. Seura on edustettuna alansa suurimman tieteellisen konferenssin International Conference for Under Water Archaeology järjestelykomiteassa.
Internationellt samarbete
Nautical Archaeology Societyn kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen liittyen seura on tehnyt koulutusyhteistyötä NAS:in kanssa vuodesta 2002 alkaen ja kouluttanut yli 500 henkeä meriarkeologian perusteisiin ja vedenalaisten muinaisjäänteiden suojeluun keskittyvässä koulutusjärjestelmässä. Seura on päävastuussa IKUWA7:n eli 7th International Conference for Under Water Archaeology järjestelyistä Suomessa kesäkuussa 2022.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura on järjestänyt vuodesta 2001 alkaen joka toinen vuosi pidettäviä merihistorian päiviä yhteistyössä Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. Seura on yhdessä Suomen Laivahistoriallisen yhdistyksen ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kanssa rakentanut merihistoria.fi -portaalin (http://www.merihistoria.fi/), jota seurat yhdessä ylläpitävät. Seura tekee yhteistyötä Museoviraston ja mm. Helsingin yliopiston kanssa niin meriarkeologisen tutkimuksen ja niihin liittyvien kenttätöiden, kuin koulutuksenkin saralla. Seura kehittää ja ylläpitää Porkkalan Hylkypuistoa ja järjestää siellä vuosittain kaikille avoimen kenttätyöleirin. Lisäksi seura tekee vuosttain tutkimusmatkoja muille Suomen aluevesiltä löytyville vedenalaisille muinaisjäänteille. Seuran tutkimukset Porkkalan Hylkypuistossa ovat osana Suomen Akatemian tutkitun tiedon teemavuotta 2021.
Tidskrifter och serier
Suomen meriarkeologisen seuran julkaisuja