Samfundets uppgifter

Suomen Lihavuustutkijat ry

The Finnish Association for the Study of Obesity
Instiftelsesår
1998
Postadress
c/o Tiina Jääskeläinen, Portimopolku 8 A 9, 00800 Helsinki
Hemsida
http://www.suomenlihavuustutkijat.fi
Kontaktperson
Patrik Borg, puh./tel. 040 552 8316, e-mail patrik.borg[at]hula.fi
Ordförande
Patrik Borg
Viceordförande
Tiina Jääskeläinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Atso Raasmaja
Medlemsantal
173
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
World Obesityn (aiemmin IASO) ja EASO:n (Euroopan kattojärjestö) jäsen
Internationellt samarbete
Yhdistyksen jäseniä EASOn elimissä, kansainvälisiä seminaarivieraita
Tidskrifter och serier