Samfundets uppgifter

Suomen herpetologinen yhdistys

The Herpetological Society of Finland
Finlands herpetologiska förening
Instiftelsesår
1992
Hemsida
http://www.herpetomania.fi
Kontaktperson
Jarmo Perälä, puh./tel. 0400 747 761, e-mail jarmonaut[at]gmail.com
Ordförande
Johanna Raulio
Viceordförande
Marika Rökman
Sekreterare eller verksamhetsledare
Johanna Heiskanen (jäsensihteeri)
Medlemsantal
297
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Societas Europaea Herpetologica (SEH), Society for the Study of Amphibians and Reptiles (SSAR), American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ASIH), Herpetologists' League (HL)
Internationellt samarbete
Yhdistyksellä on yhteistyötä lukuisten ulkomaisten herpetologisten yhdistysten, yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien sekä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Jäseniämme toimii mm. asiantuntijoina Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN:n lajiensuojelukomissiossa.
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen herpetologinen yhdistys edistää matelijoiden ja sammakkoeläinten tutkimusta, suojelua, eläinlääketieteellistä asiantuntemusta ja kasvatusta monin erilaisin tavoin. Jaamme myös apurahoja herpetologiseen tutkimukseen. Suomessa teemme asiantuntijayhteistyötä ministeriöiden (mm. maa- ja metsätalousministeriö; ympäristöministeriö), tutkimuslaitosten (Suomen ympäristökeskus SYKE; lukuisat yliopistot), eläintarhojen ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Viranomaisyhteistyötä yhdistys tekee esim. rajavalvonnan kanssa rajaeläinlääkäritoimintaan ja CITES-lajeihin liittyen. Osallistumme matelija- ja sammakkoeläinlajistomme (mukaan lukien tulokaslajien) levinneisyyskartoitukseen ja suomenkielisen herpetologisen lajinimistön luomiseen yhteistyössä Luonnonhistoriallisen keskusmuseon kanssa. Järjestämme matelijoihin ja sammakkoeläimiin liittyviä julkisia harrastus- ja koulutustapahtumia, jäsenkokouksia, maastoretkiä Suomessa ja ulkomailla sekä ylläpidämme maamme laajinta herpetologista kirjastoa. Näkyvin osa toimintaamme on neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Herpetomania -jäsenlehden ja satunnaisten oppaiden julkaiseminen. Suomen herpetologinen yhdistys on Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liiton (SEEL ry:n) perustajajäsen ja osallistuu tätä kautta mm. uudistettavan vieraslajilain valmisteluun maa- ja metsätalousministeriön asettamassa toimikunnassa.
Tidskrifter och serier