Samfundets uppgifter

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

Finnish Research Association for Subject Didactics
Samfundet för Ämnesdidaktisk Forskning i Finland
Instiftelsesår
2011
Postadress
c/o Eila Lindfors, Seminaarinkatu 1, 26100 RAUMA
Hemsida
http://www.ainedidaktiikka.fi
Kontaktperson
Eila Lindfors, puh./tel. 050 365 2538, e-mail pj[at]ainedidaktiikka.fi
Ordförande
Eila Lindfors
Viceordförande
Terhi Mäntylä
Sekreterare eller verksamhetsledare
Emilia Luukka
Medlemsantal
94
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
NoFa-konferenssi (Nordisk fagdidaktisk konferens) - yhteistyö, sekä hallituksen ja jäsenistön kansainvälisten kontaktien kautta tapahtuva yhteistyö ainedidaktisten alojen sisällä
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää vuosittain kotimaisen ainedidaktisen symposiumin yhteistyössä jonkin kotimaisen yliopiston kanssa. Seuralla on vertaisarvioitu Ainedidaktiikka-lehti http://journal.fi/ainedidaktiikka/ ja vertaisarvioitu julkaisusarja Ainedidaktisia julkaisuja http://hdl.handle.net/10138.
Tidskrifter och serier