Samfundets uppgifter

Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura

The Finnish Society for Research in Art Education
Finländska sällskapet för forskning i konstfostran
Instiftelsesår
1983
Postadress
c/o Taru Koivisto, Taideyliopisto, PL 30, 00097 Uniarts
Hemsida
https://hollo-instituutti.fi/suomen-taidekasvatuksen-tutkimusseura/
Kontaktperson
Taru Koivisto, e-mail stts[at]uniarts.fi
Medlemsantal
30
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää vuosittain tutkimussymposiumin taidekasvatuksen alan tutkijoille ja tohtorikoulutettaville, osallistuu Synteesi ja Musiikkikasvatus -aikakauslehtien julkaisemiseen ja toimii taidekasvatuksen ja taidepedagogiikan tutkijoiden yhdyssiteenä.
Tidskrifter och serier