Samfundets uppgifter

Suomen Inversioseura

Finnish Inverse Problems Society (FIPS)
Instiftelsesår
1998
Postadress
c/o Samuli Siltanen, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
Telefonnummer
040 594 3560
Hemsida
http://fips.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Samuli Siltanen, puh./tel. 040 594 3560, e-mail samuli.siltanen[at]helsinki.fi
Ordförande
Samuli Siltanen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jussi Korpela
Medlemsantal
173
Medlemmar antages
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Internationellt samarbete
Aktiivisesti mukana Inverse Problems International Associationin (IPIA) toiminnassa.
Övriga väsentliga uppgifter
Vuosittain järjestettävät Inversiopäivät ovat seuran tieteellisen toiminnan ydin. Päiviä on järjestetty 20 kertaa vuosina 1995‒2014.
Tidskrifter och serier