Samfundets uppgifter

Eurooppaoikeuden yhdistys

European Law Association (in Finland), FIDE Finland
Föreningen för Europarätt
Instiftelsesår
1983
Postadress
c/o Prof. Juha Raitio, Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.fidefinland.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja prof. Juha Raitio, puh./tel. 050 531 5496, e-mail juha.raitio[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Juha Raitio
Viceordförande
Tuomari Allan Rosas
Sekreterare eller verksamhetsledare
Associate, lakimies Pirita Virtanen
Medlemsantal
253
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Yhdistys on kansainvälisen eurooppaoikeuden kattojärjestön FIDE:n (Fédération Internationale pour le Droit Européen, The International Federation for European Law) jäsenjärjestö. FIDE järjestää joka toinen vuosi suuren kansainvälisen eurooppaoikeuden kongressin; ks. FIDE2014.eu (Kööpenhamina) tai FIDE2016.eu (Budapest).
Internationellt samarbete
Yhdistys on yhteistyössä paitsi FIDE:n myös pohjoismaisen eurooppaoikeuden professoreiden ja tutkijoiden verkoston NNELS:n kanssa (Nordic Network of European Law Studies).
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on eurooppaoikeuden kehittäminen ja eurooppaoikeutta koskevan oikeustieteellisen ja muun alaan kiinteästi liittyvän tieteellisen tutkimuksen edistäminen Suomessa.
Tidskrifter och serier