Samfundets uppgifter

Yva ry (Ympäristövaikutusten arviointi)

Finnish Association for Impact Assessment
Mkb (Miljökonsekvensbedömning)
Instiftelsesår
1994
Postadress
c/o Mattias Järvinen wpd Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo
Hemsida
http://www.yvary.fi/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Mattias Järvinen, e-mail pj[at]yvary.fi
Ordförande
Mattias Järvinen
Viceordförande
Timo Laitinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Titta Makkonen
Medlemsantal
200
Medlemskap i internationella organisationer
Yva on kansainvälisen ympäristövaikutusten arviointiyhdistyksen IAIA:n jäsen (International Association for Impact Assessment)
Internationellt samarbete
osallistuminen vuosittain IAIA:n kansainväliseen konferenssiin, Nordic-Baltic -konferenssin järjestäminen yhdessä pohjoismaiden ja Viron kanssa, ulkomaan ekskursioita jäsenille.
Övriga väsentliga uppgifter
Yva järjestää vuosittain valtakunnallisen seminaaripäivän (Yva-päivä) ja julkaisee jäsenlehteä (Impakti)
Tidskrifter och serier