Samfundets uppgifter

Infektiotautien tutkimusyhdistys - Föreningen för infektionssjukdomsforskning

Finnish Society for the Study of Infectious Diseases
Instiftelsesår
1966
Postadress
c/o Eliisa Kekäläinen, Helsingin yliopisto, bakteriologian ja immunologian osasto, PL 21, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
https://ity.yhdistysavain.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Eliisa Kekäläinen, puh./tel. 050 4722 580, e-mail ity[at]fimnet.fi
Ordförande
Marjo Renko
Viceordförande
Terhi Tapiainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Eliisa Kekäläinen
Medlemsantal
533
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
Tidskrifter och serier