Samfundets uppgifter

Suomen valtiosääntöoikeudellinen seura ry

Statsförfattningsrättsliga sällskapet i Finland
Instiftelsesår
1982
Postadress
c/o Milka Sormunen, Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Kontaktperson
Sihteeri Milka Sormunen, e-mail milka.sormunen[at]helsinki.fi
Ordförande
Tuomas Ojanen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Milka Sormunen
Medlemsantal
51
Medlemskap i internationella organisationer
Seura on International Association of Constitutional Law (IACL) -järjestön Suomen osasto
Internationellt samarbete
Seuran jäsenistö osallistuu IACL:n Suomen osastona IACL:n konferensseihin ja muihin kokouksiin. Seuran hallituksen jäsen professori Martin Scheinin on myös IACL:n puheenjohtaja. Seura lähettää edustajia sekä kansainvälisiin että kansallisiin valtiosääntöoikeutta käsitteleviin tilaisuuksiin.
Övriga väsentliga uppgifter
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pitää kokouksia, symposiumeja ja konferensseja.
Tidskrifter och serier