Samfundets uppgifter

Suomen matkailututkimuksen seura ry

Finnish Society for Tourism Research
Sällskapet för turismforskning i Finland
Instiftelsesår
2004
Postadress
c/o Itä-Suomen yliopisto, Raija Komppula, Kauppatieteiden laitos, PL 111, 80101 Joensuu
Hemsida
http://www.matkailututkimus.org
Kontaktperson
Puheenjohtaja Raija Komppula, puh./tel. +358 50 438 7475, e-mail raija.komppula[at]uef.fi
Ordförande
Prof. Raija Komppula
Viceordförande
Kaarina Tervo-Kankare
Sekreterare eller verksamhetsledare
Petra Blinnikka
Medlemsantal
89
Internationellt samarbete
Seuran jäsenet ovat edustettuina kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä matkailututkimukseen liittyvissä organisaatioissa ja seuran tilaisuuksiin osallistuu myös kansainvälisiä matkailututkijoita.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää vuosittain Matkailututkimuksen Symposiumin ja Tutkimukselliset iltamat sekä Tutkimuksella tulosta -seminaarin matkamessujen yhteydessä.
Tidskrifter och serier
Matkailututkimus