Samfundets uppgifter

Lapsuudentutkimuksen seura

Finnish Society for Childhood Studies
Finländska sällskapet för barndomsforskning
Instiftelsesår
2008
Hemsida
http://lapsuudentutkimus.fi
Medlemsantal
85
Internationellt samarbete
Kansainvälinen yhteistyö keskittyy ennen kaikkea Lapsuudentutkimuksen päiviin. Seuran jäsenistössä on henkilöitä, jotka ovat aktiivisia oman tieteenalansa kansainvälisten järjestöjen lapsuudentutkimuksen ryhmissä (esim. ESA, Network for Sociolofy of Children and Childhood)
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran hallituksen jäseniä on kutsuttu asiantuntijoiksi erilaisiin yhteiskunnan toimielimiin sekä järjestämään yhteiskunnalllisia keskustelutilaisuuksia (esim. Lapsiasiainneuvottelukunta, vaikuttajafoorumit). Seura on toteuttanut yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston kanssa ITLA:n rahoittamaa Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanketta 2010-12. Vuonna 2012 seura on jakanut ensimmäisen kerran Vuoden lapsuusteko -tunnustuspalkinnon.
Tidskrifter och serier