Samfundets uppgifter

Lapsuudentutkimuksen seura

Finnish Society for Childhood Studies
Finländska sällskapet för barndomsforskning
Instiftelsesår
2008
Postadress
c/o Niina Rutanen Kasvatustieteiden laitos, Varhaiskasvatus, Kasvatustieteiden laitos, Alvar Aallonkatu 9, 40014 Jyväskylä
Hemsida
http://lapsuudentutkimus.fi
Kontaktperson
Sihteeri Karoliina Puranen, e-mail karoliina.n.puranen-impola[at]jyu.fi
Ordförande
Elina Stenvall
Viceordförande
Anna Rainio
Sekreterare eller verksamhetsledare
Karoliina Puranen-Impola
Medlemsantal
85
Internationellt samarbete
Kansainvälinen yhteistyö keskittyy ennen kaikkea Lapsuudentutkimuksen päiviin. Seuran jäsenistössä on henkilöitä, jotka ovat aktiivisia oman tieteenalansa kansainvälisten järjestöjen lapsuudentutkimuksen ryhmissä (esim. ESA, Network for Sociolofy of Children and Childhood)
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran hallituksen jäseniä on kutsuttu asiantuntijoiksi erilaisiin yhteiskunnan toimielimiin sekä järjestämään yhteiskunnalllisia keskustelutilaisuuksia (esim. Lapsiasiainneuvottelukunta, vaikuttajafoorumit). Seura on toteuttanut yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston kanssa ITLA:n rahoittamaa Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanketta 2010-12. Vuonna 2012 seura on jakanut ensimmäisen kerran Vuoden lapsuusteko -tunnustuspalkinnon.
Tidskrifter och serier