Samfundets uppgifter

Edistyksellinen tiedeliitto

Association for Progressive Policy in Finland
Progressiva vetenskapsförbund
Instiftelsesår
1972
Hemsida
http://www.tiedeliitto.net
Kontaktperson
Pääsihteeri Kirsimarja Alenius, puh./tel. 040 728 3893
Ordförande
FT, johtaja, tutkimusprofessori Taina Saarinen
Viceordförande
KT ja yliopistonlehtori Anne Laiho, VTM ja projektipäällikkö Janne Wikström
Medlemsantal
363
Internationellt samarbete
Liiton hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman tieteenalansa kansainväliseen opetus- ja tutkimustyöhön ja tuovat sitä kautta kansainvälisiä vaikutteita liiton toimintaan
Övriga väsentliga uppgifter
Edistyksellisen tiedeliiton toiminnan ydin ovat vakiintuneet ja arvostetut tiede- ja korkeakoulupolitiikan keskustelufoorumit: Tiedepolitiikka-lehti, vuotuiset Edistyksen Päivät, eri sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille suunnatut teemaseminaarit ja keskustelutilaisuudet.
Tidskrifter och serier
Tiedepolitiikka