Samfundets uppgifter

Edistyksellinen tiedeliitto

Association for Progressive Policy in Finland
Progressiva vetenskapsförbund
Instiftelsesår
1972
Hemsida
http://www.tiedeliitto.net
Medlemsantal
190
Internationellt samarbete
Liiton hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman tieteenalansa kansainväliseen opetus- ja tutkimustyöhön ja tuovat sitä kautta kansainvälisiä vaikutteita liiton toimintaan
Övriga väsentliga uppgifter
Edistyksellisen tiedeliiton toiminnan ydin ovat vakiintuneet ja arvostetut tiede- ja korkeakoulupolitiikan keskustelufoorumit: Tiedepolitiikka-lehti, vuotuiset Edistyksen Päivät, eri sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille suunnatut teemaseminaarit ja keskustelutilaisuudet.
Tidskrifter och serier
Tiedepolitiikka