Samfundets uppgifter

Suomen Verenpaineyhdistys

Finnish Hypertension Society
Finlands Hypertensionsförening
Instiftelsesår
1989
Postadress
c/o TYKS Kantasairaala, R11A4, PL 52, 20521TURKU
Hemsida
http://www.suomenverenpaineyhdistys.fi
Kontaktperson
sihteeri Felix Vaura, e-mail fechva[at]utu.fi
Ordförande
Teemu Niiranen
Viceordförande
Mikko Syvänne
Sekreterare eller verksamhetsledare
Felix Vaura
Medlemsantal
439
Medlemskap i internationella organisationer
European Society of Hypertension (ESU), International Society of Hypertension (ISU)
Internationellt samarbete
Yhteiskokoukset Baltian maiden kanssa. Hallituksen jäsenet osallistuvat kansainvälisiin verenpainetautiin liittyviin monikeskustutkimuksiin ja heillä on tutkimusyhteistyötä ja -julkaisuja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Vuosittaiset syyskokoukset käsittelevät verenpainetaudin hoidon kliinisiä asioita. Kevätkokouksilla on tieteellinen painotus: luennoitsijoina alan arvostetuimpia tutkijoita, jaetaan Robert Tigestedt -palkinto kansainvälisesti tunnustetulle verenpainetutkijalle, järjestetään Nuorten tutkijoiden kilpailu. Yhdistys antaa kohonneen verenpaineen hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä asiantuntijalausuntoja ja on mukana laatimassa hoitosuosituksia.
Tidskrifter och serier