Samfundets uppgifter

Suomen kirjahistoriallinen seura

Society for the history of book in Finland
Bokhistoriska sällskapet i Finland
Instiftelsesår
1997
Postadress
c/o Kirsti Salmi-Niklander, Folkloristiikka, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.kirjahistoria.fi
Kontaktperson
Dos. Kirsti Salmi-Niklander & sihteeri Antti Heikkonen, e-mail kirsti.salmi-niklander[at]helsinki; antti.heikkonen[at]kolumbus.fi
Ordförande
Dos. Kirsti Salmi-Niklander
Viceordförande
Pirkko Leino-Kaukiainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Antti Heikkonen
Medlemsantal
104
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura tekee yhteistyötä kansainvälisen kirjahistoriajärjestön SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) ja pohjoismais-balttilaisen The Nordic-Baltic-Russian Network of the History of Books, Libraries and Reading kanssa järjestämällä yhteisiä seminaareja ja osallistumalla em. yhteisöjen seminaareihin.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä lisäämään ja syventämään kirjan historian ja nykypäivän tutkimusta ja tuntemusta. Seura järjestää kaksi kertaa vuodessa seminaarin kirjahistorian kannalta keskeisestä teemasta.
Tidskrifter och serier