Samfundets uppgifter

Suomen Arviointiyhdistys ry

Finnish Evaluation Society (SAYFES)
Instiftelsesår
1999
Telefonnummer
+358 503577435
Hemsida
http://www.sayfes.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Mari Räkköläinen, e-mail puheenjohtaja[at]sayfes.fi
Ordförande
Mari Räkköläinen
Viceordförande
Pekka Pesonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Petra Mikkolainen
Medlemsantal
200 
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää arviointitoimintaan ja arviointitutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää arviointitutkimukseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Seura järjestää vuosittain kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, arvioinnin keskustelufoorumeja, arvioinnin aamukahveja, metodityöpajoja ja muuta toimintaa. Yhdistys verkottaa toisiinsa kansallisia ja kansainvälisiä arvioinnin tekijöitä, tutkijoita, tilaajia ja hyödyntäjiä.
Tidskrifter och serier