Samfundets uppgifter

Maaseudun uusi aika

Finnish Society for Rural Research and Development
Nya landbygden
Instiftelsesår
1999
Postadress
c/o Olli Lehtonen, Ruoritie 1 B 7, 48310 Kotka
Hemsida
http://www.mua.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Olli Lehtonen, puh./tel. 040 827 7574, e-mail olli.lehtonen[at]luke.fi
Ordförande
FT Olli Lehtonen
Viceordförande
YTT Kaisu Kumpulainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Mari Kattilakoski
Medlemsantal
219
Internationellt samarbete
Yhdistys toimii yhteistyössä European Society for Rural Sociologyn kanssa
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maaseutututkimusta, tutkijoiden ja kehittäjien vuorovaikutusta ja siten tukea maaseudun kehittämistä osana suomalaista yhteiskuntaa. Yhdistyksen keskeisimmät toimintamuodot ovat vuosittain järjestettävä maaseutututkijatapaaminen, MUA-foorumi sekä gradukilpailu. Lisäksi yhdistys julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä, joka on ilmestynyt jo vuodesta 1993 lähtien.
Tidskrifter och serier