Samfundets uppgifter

Suomen sosiaalipedagoginen seura

Instiftelsesår
1997
Postadress
Elina Nivala, Isomäenkuja 3 J, 33950 Pirkkala
Hemsida
http://www.sosiaalipedagogiikka.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Elina Nivala, puh./tel. 040 595 1169, e-mail elina[at]nivala.net
Ordförande
Elina Nivala
Viceordförande
Prof. Arto Kallioniemi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Lehtori Irmeli Norokorpi
Medlemsantal
100
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura esittää Suomen edustajat sosiaalipedagogiikan alan koulutuksen pohjoismaisen yhteistyöjärjestön NUFS:n ja eurooppalaisen järjestön FESET:n hallituksiin. Seura järjestää yhteistyössä NUFS:n hallituksen kanssa konferenssin Suomessa 2011. Euroopantason tutkimusyhteistyöverkostoa etsitään.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on edistää sosiaalipedagogista tutkimusta ja koulutusta, myötävaikuttaa sosiaalipedagogiikan kehittymiseen tutkimus-ja koulutusalana sekä professiona sekä toimia keskustelufoorumina sosiaalipedagogiikan tutkimuksen ja käytännön työn välillä. Sosiaalipedagogiikan päivät ja paikkakuntakohtaiset sosiaalipedagogiikan illat sekä sosiaalipedagoginen aikakauskirja toimivat kanavana seuran tavoitteiden toteutumiseksi.
Tidskrifter och serier