Samfundets uppgifter

Suomen Queer-tutkimuksen Seura

Society of Queer Studies in Finland
Sällskapet för queerforskning i Finland
Instiftelsesår
2004
Postadress
Suomen Queer-tutkimuksen Seura, c/o Sukupuolentutkimus, 20014 Turun yliopisto
Hemsida
http://sqshome.wordpress.com
Kontaktperson
Vt puheenjohtaja Joonas Säntti, e-mail joonas.s.santti[at]jyu.fi
Ordförande
Joonas Säntti
Medlemsantal
19
Tidskrifter och serier
SQS: Journal of Queer Studies in Finland