Samfundets uppgifter

ICOMOSin Suomen osasto

ICOMOS Finnish National Committee
ICOMOS Finska national kommitteén
Instiftelsesår
1967
Hemsida
http://www.icomos.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Marianne Lehtimäki, e-mail puheenjohtaja[at]icomos.fi
Ordförande
Marianne Lehtimäki
Viceordförande
Juhana Heikonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Marina Johansson
Medlemsantal
177
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
UNESCO
Internationellt samarbete
Suomen ICOMOS osallistuu kansainvälisen ICOMOSIN erityiskomiteoiden toimintaan. ICOMOS on käynnistänyt erilaisia kansainvälisiä projekteja mm. Risk Preparedness, Kansainväliset seminaarit eri teemojen ympärillä, Kansainvälinen monumenttipäivä.
Tidskrifter och serier