Samfundets uppgifter

Karl Marx -seura

Finnish Karl Marx Society
Karl Marx -Sällskapet i Finland
Finnische Karl-Marx-Gesellschaft
Instiftelsesår
1997
Postadress
c/o Riitta Suominen, Kasöörinkatu 2 C 45, 00520 Helsinki
Hemsida
http://www.marxseura.fi
Kontaktperson
Riitta Suominen, puh./tel. 050 5430573, e-mail riitta.ik.suominen[at]gmail.com
Ordförande
Vesa Oittinen
Viceordförande
Juha Koivisto
Sekreterare eller verksamhetsledare
Paula Rauhala
Medlemsantal
151
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on edistää Karl Marxista lähtevän ajatteluperinteen tutkimusta ja siitä käytävää keskustelua. Seura pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisia näkökulmia eri tieteenalojen ongelmiin sekä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tidskrifter och serier
Tutkimus & kritiikki