Samfundets uppgifter

Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura (STeHS)

Finnish Society of Telemedicine and eHealth
Instiftelsesår
1995
Postadress
c/o Arto Holopainen, Torpparintie 22, 70820 Kuopio
Hemsida
http://www.telemedicine.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Arto Holopainen, puh./tel. 045 139 3996, e-mail president[at]telemedicine.fi
Ordförande
Outi Ahonen
Viceordförande
Jarmo Reponen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pirkko Kouri
Medlemsantal
240
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH), Nordic Telemedicine Association (NTA)
Internationellt samarbete
STeHS on perustajajäsen Pohjoismaiden Telelääketieteen Yhdistyksessä (NTA) ja on myös toiminut ensimmäisen Nordic Conference on Telemedicine yhtenä pääjärjestäjänä (1996 Kuopio). Seura oli yhtenä pääjärjestäjänä Helsingissä Finlandia-talolla pidetyssä Nordic Conference on eHealth and Telemedicine (NCeHT2006) konferenssissa. Seuralla on useita ulkomaisia kirjeenvaihtajajäseniä, jotka raportoivat säännöllisesti maansa telelääketiede- ja eHealth-tilanteesta. Seuralla on oma Viron alajaos, jonka jäseniä ovat Virossa e-Health ektorilla toimivat. Baltian maihin on muutenkin erityissuhde, seuran hallitus on vieraillut useita kertoja Liettuassa ja Virossa ja osallitunut mm. Liettuan telelääketieteen konferenssin järjestelyihin. Itämeren alueen yhteistyötä on pidetty yllä mm. laivakonferensseissa, jossa viimeksi vuonna 2008 tutustuttiin sekä tieteellisten puhujavieraiden että tutustumisien kautta Viron ja Ruotsin eHealth kehitykseen. Kutsuttuja esitelmiä on ollut myös Norjasta ja Tanskasta. Seuralla on oma erityissuhde Japaniin. Seura on osallistunut kutsuttuna tieteellisen ohjelman tuottamiseen Japanese Telemedicine and Telecare Associationin (JTTA) vuosittaiseen tieteelliseen konferenssiin. Säännöllisiä avainhenkilöiden vierailuja on järjestetty molempiin suuntiin.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran virallinen tieteellinen lehti on alan arvostetuin Journal of Telemedicine and Telecare (JTT).
Tidskrifter och serier