Samfundets uppgifter

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys

Finnish Society for Child and Adolescent Psychiatry
Barnpsykiaterföreningen i Finland
Instiftelsesår
1956
Hemsida
http://www.lpsy.org
Medlemsantal
310
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Union Europeènne des Médecins Specialistes (UEMS), European Federation for Psychiatric Trainers (EFPT)
Internationellt samarbete
Läheistä yhteistyötä em. järjestöjen kanssa. Professori Tuula Tamminen on valittu v. 2007 ESCAP:n puheenjohtajaksi. ESCAP: kansainvälinen tieteellinen kongressi järjestetään Helsingissä v. 2011. Em. järjetöjen lisäksi yhteistyötä myös seuraavien järjestöjen kanssa: AACAP (American Academy for Child and Adolescent Psychiatry) ja WAIMH (World Association for Infant Mental Health). Jäsenistä professori Tamminen on WAIMH:n puheenjohtaja ja professori Kumpulainen AACAP::n kunniajäsen.
Tidskrifter och serier