Samfundets uppgifter

Suomen koe-eläintieteen yhdistys FinLAS

Finnish Laboratory Animal Science Association
Finlands försöksdjurvetenskapliga förening
Instiftelsesår
1986
Hemsida
http://www.finlas.fi
Medlemsantal
47
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science)
Internationellt samarbete
FinLASin jäseniä on aktiivisesti mukana alan kansainvälisissä järjestöissä, mm. ScandLASissa (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science), FELASAssa, (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) ja ESLAVissa (The European Society of Laboratory Animal Veteranians).
Tidskrifter och serier