Samfundets uppgifter

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura

Finnish Society for Eighteenth-Century Studies
Finska sällskapet för 1700-talsstudier
Société finlandaise d'étude du dix-huitième siècle
Instiftelsesår
2001
Postadress
Historian laitos, PL 59 (Unioninkatu 38 A), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
https://1700.fi
Kontaktperson
Sihteeri Sofia Gustafsson, e-mail sofia.gustafsson[at]helsinki.fi
Ordförande
FT Johanna Ilmakunnas
Viceordförande
FT Markku Kekäläinen, FM Lotta Nylund
Sekreterare eller verksamhetsledare
FT Sofia Gustafsson
Medlemsantal
137
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Society for Eighteenth-Century Studies - Société internationale d'études du dix-huitième siècle (ISECS - SIEDS)
Internationellt samarbete
Osallistuminen ISECS - SIEDS:in järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin. Seura järjestää kansainvälisiä seminaareja sekä yksin että yhteistyössä ISECS - SIEDS:in tai pohjoismaisten sisarseurojen kanssa. Seura tekee yhteispohjoismaista yhteistyötä Ruotsissa julkaistun, 1700-luvun tutkimusta käsittelevän vuosikirjan 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies toimituksen kanssa edistäen samalla suomalaisten laatimien artikkeleiden ja kirja-arvostelujen näkyvyyttä vuosikirjassa.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää tieteellisiä seminaareja 1700-luvun tutkimukseen liittyviltä eri tieteenaloilta, kuten filosofiasta, historiasta, taiteidentutkimuksesta ja kirjallisuudentutkimuksesta. Seura on julkaissut teoksen Boundaries in the Eighteenth Century - Frontières au dix-huitième siècle.
Tidskrifter och serier
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies