Samfundets uppgifter

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely -yhdistys

Finnish Social and Health Informatics Association
Förening för informationsbehandling inom social- och hälsovården
Instiftelsesår
1974
Postadress
EF/Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, c/o Virpi Jylhä, PL 1627, 70211 Kuopio
Hemsida
http://www.stty.org
Kontaktperson
Puheenjohtaja Virpi Jylhä, puh./tel. 050 460 1638, e-mail virpi.jylha[at]uef.fi
Ordförande
Virpi Jylhä
Viceordförande
Juha Mykkänen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pirjo Hilama
Medlemsantal
108
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Medical Informatics Association (IMIA), European Federation for Medical Informatics (EFMI)
Internationellt samarbete
Sekä hallituksen että seuran jäsenet toimivat kansainvälisten IMIA ja EFMI -organisaatioiden eri tehtävissä.
Övriga väsentliga uppgifter
Ylläpitää yhdessä Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa avoimesti saatavilla olevaa Finnish Journal of eHealth and eWelfare (https://journal.fi/finjehew) -julkaisua. Lehti sisältää tieteellisiä referee-artikkeleita, muita toimitettuja artikkeleita sekä uutisointiin, tiedotukseen ja jäsenten yhteydenpitoon liittyvää aineistoa.
Tidskrifter och serier