Samfundets uppgifter

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely -yhdistys

Finnish Social and Health Informatics Association
Förening för informationsbehandling inom social- och hälsovården
Instiftelsesår
1974
Hemsida
http://www.stty.org
Medlemsantal
108
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Medical Informatics Association (IMIA), European Federation for Medical Informatics (EFMI)
Internationellt samarbete
Sekä hallituksen että seuran jäsenet toimivat kansainvälisten IMIA ja EFMI -organisaatioiden eri tehtävissä.
Övriga väsentliga uppgifter
Ylläpitää yhdessä Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa avoimesti saatavilla olevaa Finnish Journal of eHealth and eWelfare (https://journal.fi/finjehew) -julkaisua. Lehti sisältää tieteellisiä referee-artikkeleita, muita toimitettuja artikkeleita sekä uutisointiin, tiedotukseen ja jäsenten yhteydenpitoon liittyvää aineistoa.
Tidskrifter och serier