Samfundets uppgifter

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU

Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration ETMU
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU
Instiftelsesår
2003
Hemsida
http://www.etmu.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Camilla Marucco, e-mail cammar[at]utu.fi
Ordförande
Camilla Marucco
Medlemsantal
250
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordic Migration Research
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä etnisten suhteiden tutkimusta Suomessa. Etnisten suhteiden tutkimus on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti siten, että se kattaa myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, rasismiin, nationalismiin, kotoutumiseen, vähemmistöoikeuksiin, maahanmuuttajiin, kansallisiin vähemmistöihin, kansalaisuuteen ja muihin näihin verrattaviin aihealueisiin kohdistuvan tutkimuksen. Vuosittainen konferenssi ETMU-päivät. Seura julkaisee yhdessä Nordic Migration Researchin kanssa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää open access-lehteä Nordic Journal of Migration Research http://www.degruyter.com/view/j/njmr
Tidskrifter och serier