Samfundets uppgifter

Teatterintutkimuksen seura - TeaTS

Finnish Society for Theatre Research
Föreningen för teaterforskning i Finland
Instiftelsesår
2002
Hemsida
http://www.teats.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Outi Lahtinen, e-mail outi.lahtinen[at]alumni.helsinki.fi
Ordförande
Outi Lahtinen
Viceordförande
Topi Vainikainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Katri Tanskanen
Medlemsantal
64
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teatterin ja muun esittävän taiteen tutkimusta sekä tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja lisätä tutkimuksen ja taiteen välistä vuorovaikutusta.
Tidskrifter och serier