Samfundets uppgifter

Prologos ry

The Finnish Association of Communication and Social Interaction
Instiftelsesår
1989
Hemsida
https://www.prologos.fi
Medlemsantal
195
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Yhdistyksen jäseniä on mukana alan tieteellisissä järjestöissä (esim. ECREA, ICA, NCA).
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimusta, opetusta, koulutusta ja kehittämistä Suomessa sekä osallistua alan kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.
Tidskrifter och serier
Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti