Samfundets uppgifter

Visaseura

Curly Birch Society
Instiftelsesår
1956
Hemsida
http://www.visaseura.fi
Medlemsantal
376
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää visakoivun viljelyä, tutkimusta, käyttöä, jalostusta ja markkinointia sekä toimia visakoivun viljelijöiden, tutkijoiden, jalostajien ja harrastajien yhteenliittymänä.
Tidskrifter och serier