Samfundets uppgifter

Visaseura

Curly Birch Society
Instiftelsesår
1956
Postadress
c/o Tapio Kamppila, Keinumäentie 15, 17200 Vääksy
Hemsida
http://www.visaseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tapio Kamppila, puh./tel. 040 7413 418, e-mail sihteeri[at]visaseura.fi
Ordförande
MTI Risto Koiravuori
Viceordförande
MH Antti Sipilä, MTI Eero Knaapi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tapio Kamppila
Medlemsantal
376
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää visakoivun viljelyä, tutkimusta, käyttöä, jalostusta ja markkinointia sekä toimia visakoivun viljelijöiden, tutkijoiden, jalostajien ja harrastajien yhteenliittymänä.
Tidskrifter och serier