Samfundets uppgifter

Teologinen Julkaisuseura

Finnish Journal of Theology
Teologisk Tidskrift
Instiftelsesår
1966
Postadress
Teologinen Julkaisuseura, PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto
Kontaktperson
päätoimittaja Virpi Mäkinen, e-mail paatoimittaja[at]tatt.fi
Ordförande
Martti Nissinen
Viceordförande
Virpi Mäkinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Katri Antin
Medlemsantal
953
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier
Teologinen Aikakauskirja