Samfundets uppgifter

Maaseutuoikeuden Seura

Finnish Society for Agricultural Law
Landsbygdsrättsliga Sällskapet
Instiftelsesår
1988
Hemsida
http://www.maaseutuoikeudenseura.fi
Medlemsantal
37
Medlemskap i internationella organisationer
Comité Européen de Droit Rural (CEDR)
Tidskrifter och serier