Samfundets uppgifter

Maaseutuoikeuden Seura

Finnish Society for Agricultural Law
Landsbygdsrättsliga Sällskapet
Instiftelsesår
1988
Hemsida
http://www.maaseutuoikeudenseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Anna-Liisa Tanskanen, e-mail altanskanen[at]hotmail.fi
Ordförande
Prof. Erkki Hollo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Anna-Liisa Tanskanen
Medlemsantal
37
Medlemskap i internationella organisationer
Comité Européen de Droit Rural (CEDR)
Tidskrifter och serier