Samfundets uppgifter

Glossa - Keskiajan tutkimuksen seura

Glossa - The Society for Medieval Studies
Glossa - Sällskapet för medeltidsforskning
Instiftelsesår
1996
Postadress
c/o Sanna Supponen, Sörnäistenkatu 12 a 6, 00580 Helsinki
Hemsida
http://www.glossa.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Sanna Supponen, e-mail puheenjohtaja[at]glossa.fi
Ordförande
Sanna Supponen
Viceordförande
Olli Lampinen-Enqvist
Sekreterare eller verksamhetsledare
Henna Paasonen
Medlemsantal
127
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keskiajantutkimuksen piirissä toimivien tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteisiä etuja, lisätä itäisen ja läntisen Euroopan keskiaikaisen kulttuurintutkimuksen yhteistyötä, välittää keskiaikatietoisuutta yli tieteiden rajojen sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa.
Tidskrifter och serier
Mirator