Samfundets uppgifter

Suomen Heraldinen Seura - Heraldiska Sällskapet i Finland

Heraldry Society of Finland
Societas Heraldica Fennica
Société héraldique de la Finlande
Heraldische Gesellschaft in Finnland
Instiftelsesår
1957
Hemsida
http://www.heraldica.fi/fi/
Medlemsantal
175
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura on ollut säännöllisesti edustettuna kansainvälisissä genealogian ja heraldisten tieteiden kongresseissa. Seura ylläpitää tiiviitä yhteyksiä ulkomaisiin heraldisiin seuroihin sekä kirjeenvaihtajajäseniinsä.
Övriga väsentliga uppgifter
Heraldisen Seuran jäsenistö julkaisee heraldisia tutkimuksiaan pääasiallisesti yhteispohjoismaisessa Heraldisk Tidsskrift -lehdessä. Seura on julkaisssut muun muassa heraldisia tutkimuksia sisältävän teoksen Heraldica Fennica (1978) sekä heraldiikka popularisoidussa muodossa käsittelevät teokset Vaakunaselitys (1989) ja Heraldiikan opas (1998).
Tidskrifter och serier
Hopealeijona. Suomen Heraldisen Seuran tiedotuslehti
Suomen Heraldinen Seura. Julkaisusarja