Samfundets uppgifter

Historian Ystäväin Liitto

Society of the Friends of History
Historievännernas Förbund
Gesellschaft der Geschichtsfreunde
Société des Amis de l'Histoire
Instiftelsesår
1926
Postadress
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Hemsida
http://www.historianyst.fi
Kontaktperson
Sihteeri Julia Burman, puh./tel. (09) 22869 351, e-mail toimisto[at]historianyst.fi
Ordförande
Janne Virkkunen
Viceordförande
Dos. Martti Häikiö
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Julia Burman
Medlemsantal
1100
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Historiallinen Aikakauskirja (yhdessä Suomen Historiallisen Seuran kanssa)
Tidskrifter och serier