Samfundets uppgifter

Historian Ystäväin Liitto

Society of the Friends of History
Historievännernas Förbund
Gesellschaft der Geschichtsfreunde
Société des Amis de l'Histoire
Instiftelsesår
1926
Hemsida
http://www.historianyst.fi
Medlemsantal
1100
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Historiallinen Aikakauskirja (yhdessä Suomen Historiallisen Seuran kanssa)
Tidskrifter och serier