Samfundets uppgifter

Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura

Finnish Association for Medical Law and Ethics
Sällskapet för Medicinalrätt och -etik i Finland
Instiftelsesår
1980
Postadress
c/o Ronja Tammi, PL 18, Unioninkatu 35, 00014 Helsingin Yliopisto
Hemsida
http://www.sloes.fi
Kontaktperson
Sihteeri Ronja Tammi, puh./tel. 0400 530 790, e-mail tammironja[at]gmail.com
Ordförande
Karoliina Snell
Viceordförande
Sini Tervo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Ronja Tammi
Medlemsantal
110
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura toimi isäntänä vuoden 2000 maailman lääkintäoikeuden konferenssille Helsingissä 6.–10.8.2000
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura yhdistää lääkintäoikeudesta ja lääkintäetiikasta kiinnostuneita. Seura järjestää keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Seuraan kuuluu lähinnä lakimiehiä, teologeja, bioeetikoita, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä näiden alojen opiskelijoita.
Tidskrifter och serier