Samfundets uppgifter

Suomen Maaperätieteiden Seura

Finnish Society of Soil Sciences
Finska Sällskapet för Markvetenskap
Instiftelsesår
1971
Postadress
c/o Taina Pennanen, Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI
Hemsida
http://www.maapera.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Taina Pennanen, e-mail taina.pennanen[at]luke.fi
Ordförande
Taina Pennanen
Viceordförande
Eeva-Stiina Tuittila
Sekreterare eller verksamhetsledare
Noora Manninen
Medlemsantal
230
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Union of Soil Sciences (IUSS), European Federation of Soil Science Societies (EFSSS)
Internationellt samarbete
Osallistuminen IUSS:n ja EFSSS:n toimintaan
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tärkein tehtävä on koota yhteen suomalaisia maaperätutkijoita ja maaperästä kiinnostuneita tahoja, edustaa suomalaista maaperätutkimusta kansainväliseen tiedeyhteisöön sekä edistää yleistä tietämystä maaperästä ja maaperätieteistä Suomessa.
Tidskrifter och serier