Samfundets uppgifter

Historiallinen Yhdistys

Historical Association
Instiftelsesår
1890
Postadress
Helsingin yliopisto / Topelia, PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.historiallinenyhdistys.fi
Kontaktperson
Varapuheenjohtaja Ville Vuorensola, e-mail vuorensolav[at]gmail.com
Ordförande
FT Risto Marjomaa
Viceordförande
FK Ville Vuorensola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Kaisa-Leena Rahikka
Medlemsantal
130
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier
Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja