Samfundets uppgifter

Ympäristötieteellinen Seura

Finnish Society for Environmental Sciences
Miljövetenskapliga Sällskapet
Instiftelsesår
1987
Hemsida
http://www.fses.fi
Medlemsantal
40
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
IGBP:n ja SCOPE:n suomen kansalliskomitea
Tidskrifter och serier
Proceedings, Finnish Conference of Environmental Sciences