Samfundets uppgifter

Ympäristötieteellinen Seura

Finnish Society for Environmental Sciences
Miljövetenskapliga Sällskapet
Instiftelsesår
1987
Postadress
c/o Marja Tiirola, Kaupintie 8, 41980 Kuivasmäki
Hemsida
http://www.fses.fi
Kontaktperson
Sihteeri Suvi Ruuskanen, e-mail suvi.k.ruuskanen[at]jyu.fi
Ordförande
Marja Tiirola
Viceordförande
Timo Ilo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Suvi Ruuskanen
Medlemsantal
40
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
IGBP:n ja SCOPE:n suomen kansalliskomitea
Tidskrifter och serier
Proceedings, Finnish Conference of Environmental Sciences