Samfundets uppgifter

Westermarck Society, The

Instiftelsesår
1940
Postadress
Westermarck Society c/o sihteeri Inka Laisi, PL 18, Unioninkatu 35, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.westermarck.fi
Kontaktperson
Sihteeri Inka Laisi, e-mail westermarckseura[at]gmail.com
Ordförande
Kirsti Lempiäinen
Viceordförande
Ilpo Helén
Sekreterare eller verksamhetsledare
Birgitta Vinkka
Medlemsantal
800
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Seuralla on kokoelma Transactions of the Westermarck Society -julkaisuja.
Medlemskap i internationella organisationer
International Sociological Association (ISA) Nordiska Sosiologförbundet (NSF) European Sociological Association (ESA)
Internationellt samarbete
Seuralla on kansainvälisiä luennoitsijavieraita ja tutkimushankkeita, lisäksi osallistutaan kansainvälisiin sosiologikongresseihin.
Tidskrifter och serier
Sosiologia
Transactions of the Westermarck Society