Samfundets uppgifter

Suomen Vesiyhdistys ry

Water Association Finland
Vattenföreningen
Instiftelsesår
1969
Postadress
Suomen Vesiyhdistys, PL 721, 00101 Helsinki
Hemsida
http://www.vesiyhdistys.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jari Koskiaho, puh./tel. 0400 148 823, e-mail jari.koskiaho[at]ymparisto.fi
Ordförande
Riku Vahala
Viceordförande
Erkki Santala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jari Koskiaho
Medlemsantal
529
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
International Water Association (IWA), European Water Association (EWA), Water Environment Federationin (WEF)
Internationellt samarbete
Vesiyhdistys edustaa Suomea IWA:n kaksivuotiskokouksissa ja huolehtii jäsenistönsä yhteyksistä IWA:n toimintaan, lisäksi yhdistyksen edustajat ovat toimineet IWA:n asiantuntijaryhmissä.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys järjestää vuosittain Vesipäivän. Vesiyhdistys jakaa Pro Aqua -palkintoa, kirjallisuuspalkintoa ja juniorivesipalkintoa. Yhdistys on mukana julkaisemassa tieteellistä aikakausjulkaisua Boreal Environment Research, joka perustettiin 1996 jatkamaan Vesiyhdistyksen Aqua Fennica -sarjaa ja eräitä muiden yhteistyötahojen sarjoja.
Tidskrifter och serier
Boreal Environment Research
Vesipäiväjulkaisut
Vesiyhdistyksen julkaisuja