Samfundets uppgifter

Uusfilologinen yhdistys - Nyfilologiska föreningen

Modern Language Society
Neuphilologischer Verein
Société Néophilologique
Instiftelsesår
1887
Postadress
c/o Carla Suhr, Nykykielten laitos, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.helsinki.fi/jarj/ufy/
Kontaktperson
Sihteeri-rahastonhoitaja Carla Suhr, e-mail carla.suhr[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Päivi Pahta
Viceordförande
Prof. Annikki Liimatainen, prof. Meri Larjavaara
Sekreterare eller verksamhetsledare
Carla Suhr
Medlemsantal
91
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys pyrkii esitelmiä ja keskusteluja järjestämällä sekä julkaisuja painattamalla kokoamaan Suomen uusfilologit yhteiseen työhön edistääkseen lähinnä germaaniseen, romaaniseen ja englantilaiseen filologiaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden yliopisto- ja korkeakouluopintoja.
Tidskrifter och serier
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
Neuphilologische Mitteilungen