Samfundets uppgifter

Uusfilologinen yhdistys - Nyfilologiska föreningen

Modern Language Society of Helsinki
Neuphilologischer Verein in Helsinki
Société Néophilologique de Helsinki
Instiftelsesår
1887
Hemsida
http://www.ufy.fi
Medlemsantal
91
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys pyrkii esitelmiä ja keskusteluja järjestämällä sekä julkaisuja painattamalla kokoamaan Suomen uusfilologit yhteiseen työhön edistääkseen lähinnä germaaniseen, romaaniseen ja englantilaiseen filologiaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden yliopisto- ja korkeakouluopintoja.
Tidskrifter och serier
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
Neuphilologische Mitteilungen