Samfundets uppgifter

Työelämän tutkimusyhdistys

Finnish Association of Working Life Research (FAWORE)
Föreningen för arbetspolitisk forskning
Instiftelsesår
1991
Hemsida
http://www.tyoelamantutkimus.fi/yhdistys/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Hertta Vuorenmaa, e-mail hertta.vuorenmaa[at]aalto.fi
Ordförande
Hertta Vuorenmaa
Viceordförande
Markku Sippola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tuija Koivunen
Medlemsantal
281
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
The International Labour and Employment Relations Association ILERA
Tidskrifter och serier
Työelämän tutkimus -lehti
Työpoliittinen yhdistys r.y. julkaisuja