Samfundets uppgifter

Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis- taloudellinen tutkimusyhdistys

Society of Social and Economic Research in the Universities of Turku
Åbohögskolornas förening för social och ekonomisk forskning
Instiftelsesår
1957
Medlemsantal
142
Tidskrifter och serier
Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellisen tutkimusyhdistyksen julkaisuja