Samfundets uppgifter

Tietojenkäsittelytieteen Seura

Finnish Society for Computer Science
Finska sällskapet för datalogi
Finnische Gesellschaft für Informatik
Société Finlandaise d'Informatique
Instiftelsesår
1982
Postadress
c/o Tero Päivärinta, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
Hemsida
http://www.tkts.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tero Päivärinta, puh./tel. +358 50 435 3036, e-mail tero.paivarinta[at]oulu.fi
Ordförande
Hannu-Matti Järvinen
Viceordförande
Mikko Koivisto
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tero Päivärinta
Medlemsantal
300
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Internationellt samarbete
Seuran kansainvälinen yhteistyö on kongressien ja seminaarien järjestämistä.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry jäsenyhdistys. TIVIA kuuuluu alan kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing), jonka teknisissä komiteoissa ja työryhmissä toimii seuran jäsenistöä. Vuosittain järjestettävillä tietojenkäsittelytieteen teemapäivillä pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Päivien ohjelmaan kuuluvat myös pro gradu -palkinnon ja väitöskirjapalkinnon saajien esitelmät.
Tidskrifter och serier
Tietojenkäsittelytiede