Samfundets uppgifter

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Adult Education Research Society
Forskningssällskapet för vuxenutbildning
Instiftelsesår
1940
Postadress
c/o Päivi Siivonen / Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu
Hemsida
http://aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tiina Tuijula, e-mail ats.sihteeri[at]gmail.com
Ordförande
FT, dosentti Päivi Siivonen
Viceordförande
KT Nina Haltia
Sekreterare eller verksamhetsledare
KT Tiina Tuijula
Medlemsantal
265
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
Internationellt samarbete
Vuosittain järjestetään pohjoismainen aikuiskasvatusalan tutkijoiden seminaari. Seura osallistuu pohjoismaisen aikuiskasvatuksen tutkimuksen vuosikirjan toimittamiseen ja ESREA:n toimintaan. Lisäksi seura julkaisee yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehteä, jonka toimitukseen kuuluu useita eurooppalaisia asintuntijoita.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat olleet julkaisutoiminta sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Viime vuosikymmenellä toiminta on kansainvälistynyt.
Tidskrifter och serier
Aikuiskasvatuksen vuosikirja
Aikuiskasvatus