Samfundets uppgifter

Tieteen tiedotus

Finnish Society for Scientific Information
Forskningsinformation
Instiftelsesår
1980
Postadress
c/o Vesa Varpula, Suomen Akatemia, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Hemsida
http://www.tieteentiedotus.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Vesa Varpula, e-mail tieteentiedotus[at]gmail.com
Ordförande
Markku Löytönen
Viceordförande
Paula Havaste
Sekreterare eller verksamhetsledare
Vesa Varpula
Medlemsantal
84
Medlemmar antages
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Tidskrifter och serier