Samfundets uppgifter

Terveystaloustieteen Seura

Finnish Society for Health Economics
Hälsoekonomiska Samfundet
Instiftelsesår
1992
Hemsida
http://www.ttts.fi
Medlemsantal
100
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Internationellt samarbete
Seura osallistuu pohjoismaisten terveystaloustieteilijöiden yhteistyöhön järjestämällä alan kokouksia Suomessa ja osallistumalla pohjoismaisiin kokouksiin. Seura järjesti vuonna 2010 Terveystaloustieteen Euroopan konferenssin Helsingissä.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on terveystaloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen Suomessa. Päätapahtuma on terveystaloustieteen päivien järjestäminen vuosittain. Päivillä esitetään terveystaloustieteen ajankohtaista kansallista tutkimusta sekä alan uusinta kansainvälistä tietämystä. Vuodesta 1999 lähtien on päivien yhteydessä jaettu kannustuspalkinto nuorelle tutkijalle. Seura järjestää sosiaali- ja terveystaloustieteen jatko-opiskelijoille kansallisen kevätseminaarin.
Tidskrifter och serier