Samfundets uppgifter

Tekniska Föreningen i Finland

Engineering Society in Finland, TFiF
Verein Finnischer Diplom-Ingenieure TFiF
Sociéte des Ingeniéurs Civils Finlandais TFiF
Instiftelsesår
1880
Postadress
Tekniska Föreningen i Finland, Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
Telefonnummer
040 5852 586
Hemsida
http://www.tfif.fi
Kontaktperson
Verks.ledare Annika Nylander, puh./tel. 044 526 6452, e-mail annika.nylander[at]tfif.fi
Ordförande
Hanna Linqvist
Viceordförande
Johan Brenner
Sekreterare eller verksamhetsledare
Verks.ledare Annika Nylander
Medlemsantal
4457
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs (FEANI)
Internationellt samarbete
Regelbundet samarbete med de nordiska högskoleingenjörsföreningarna.
Övriga väsentliga uppgifter
Forum för ekonomi och teknik. Utgivare är Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik, som ägs av Tekniska Föreningen i Finland tillsammans med 6 andra föreningar. (grundat 1968, 12 / år)
Tidskrifter och serier