Samfundets uppgifter

Tekniikan Historian Seura THS ry

Finnish Society for the History of Technology
Teknikhistoriska Samfundet THS
Instiftelsesår
1926
Postadress
c/o Tekniikan museo, Viikintie 1, 00560 HELSINKI
Hemsida
http://www.ths.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Tiina Äikäs, e-mail thsdigi[at]gmail.com
Ordförande
Tiina Äikäs
Viceordförande
Matti La Mela
Sekreterare eller verksamhetsledare
Leila Stenroos
Medlemsantal
243
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on tekniikan ja teollisuuden historian tutkimuksen ja museotoiminnan edistäminen sekä tekniikan ja teollisuuden historian tunnetuksi tekeminen. Seura harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyksiä tekniikkaa esitteleviin museoihin ja muihin vastaaviin laitoksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä järjestää seminaareja, kokouksia ja retkiä. THS julkaisee yhdessä Teknillistieteelliset akatemiat FACTEn kanssa historiatieteellistä julkaisusarjaa Suomen Tekniikan Historia – Finlands Teknikhistoria – History of Technology in Finland.
Tidskrifter och serier
Suomen Tekniikan Historia
Tekniikan Waiheita - Teknik i Tiden